Kan flere elbiler være med til at redde planeten?

Temperaturen er steget drastisk – lokalt og globalt – i de seneste år. Nu er selv skolebørnene gået på gaden for at demonstrere og råbe de voksne op. Men hjælper det, og hvad kan man gøre? I hvor høj grad er elbiler en del af løsningen?

Fordobling af elbiler i Danmark

I 2018 lød meldingen at salget af elbiler i Danmark var fordoblet. Det er jo umiddelbart et meget positivt udsagn, men lad os se lidt nærmere på de faktiske tal. Der var nemlig ikke tale om flere end 1.545 nye elbiler, der blev indregistreret i Danmark sidste år. Kigger vi derimod på vores norske naboer, lå andelen af nye elbiler nemlig på så meget som 31%. Danmarks 0,7% kan ikke siges være imponerende til sammenligning. For hver ny elbil, der blev solgt i Danmark i 2018, blev der tilsvarende solgt 46 benzin- og dieseldrevne biler. Hvad kan der gøres ved forskellen?

Store visioner for fremtiden

Klimarådet herhjemme har lavet en klar anbefaling på området. Målet er at Danmark skal have mindst 500.000 elbiler når vi kommer hen til 2030. Faktisk er det Klimarådets ønske, at der slet ikke skal sælges el- og benzindrevne biler længere til den tid – heller ikke biler, der bruger både strøm og fossile brændstoffer, såkaldte plug-in-hybridbiler. Meningen er, ifølge rådet, at der skal laves skattetekniske ændringer, så det bliver billigere at købe elbiler ifht de mere forurenende af slagsen.

Hvad med CO₂-udledningen?

Men hvor stor effekt vil sådan en omlægning have på den stigende udledning af drivhusgasser? Ifølge et baggrundsnotat til Klimarådets analyse “Flere elbiler på de danske veje”, er indfasningen af elbiler i Danmark et effektivt virkemiddel til at reducere udledningen af CO₂. Meningen er også at den strøm til elbiler, der skal bruges til at oplade elbilernes batterier, vil komme fra en større og større andel vedvarende energi.

Helhedsvurdering af elbilernes miljøprofil

Der er dog flere faktorer end bilernes brændstof man bør kigge på, når man vurderer hvor stor effekt overgangen til elbiler vil have på klimaet. Da laver man såkaldte livscyklusanalyser, hvor der tages hensyn til både fremstilling, genanvendelse og bortskaffelse af bilerne. Men også her ser man klare fordele ved elbilerne. Så hvad skal der til for at vi kan se en større andel elbiler på de danske veje?

Klimarådet anbefaler støtteordning

Det er i høj grad et politisk spørgsmål, da der er stor økonomisk forskel når den almindelige danske forbruger, skal til at vælge ny bil. Her har Klimarådet lagt op til en øget støtteordning, dersom det har vist sig, at det har stor effekt at sænke prisen. Her har man bl.a. skelet til Tyskland, som har etableret en tilskudsmodel, hvor indkøb af ny elbil udløser et økonomisk tilskud. Meningen er at sådan et tilskud, til en start skal ligge på mindst 50.000 kr og øremærkes danskernes indkøb af mindst 100.000 nye biler. For at gøre det nemmere at være elbilejer, skal der også etableres flere ladestandere langs vejene.

Leave a Comment